Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Zatwierdzeni Podwykonawcy

ZATWIERDZENI PODWYKONAWCY

Kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami odbędą się 8 września 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

9.00 – 10.00
budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)
 
10.00 – 11.00
budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)
 
11.00 – 12.00
budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek
 
12.00 – 13.00
budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)
 
13.00 - 14.00
budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)
 
14.00 – 15.00
budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)
 

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26675/Spotkania-z-podwykonawcami


Przeczytaj - Ważne informacje dla Podwykonawców.


Pobierz listę zatwierdzonych Podwykonawców. 

Ostatnia aktualizacja: 2017-10-13


Poprzednie spotkania:

Na stronie internetowej olsztyńskiego oddziału GDDKiA zostało zamieszczone ogłoszenie o spotkaniu z podwykonawcami https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25942/Spotkanie-z-podwykonawcami.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

9.00 – 10.00:
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)
 
10.00 – 11.00:
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)
 
11.00 – 12.00:
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek
 
12.00 – 13.00:
Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)
 
13.00 - 14.00:
Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)
 
14.00 – 15.00:

Budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)


28.06.2017. godz. 10.00