Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-09

2017-09

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące asortymenty robót drogowych remont DK-7:

 • profilowanie rowów drogowych,
 • zakończono budowę zatoki autobusowej przy DS-23.

Na drogach bocznych i serwisowych we wrześniu 2017 r. prowadzono roboty poprawkowe.

Ponadto wykonywano prace utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i  technologicznych w zakresie:

 • utrzymanie wprowadzonych organizacji ruchu,
 • zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy,
 • odwodnienie DK7,
 • utrzymanie istniejących dróg publicznych.

BRD

 • Wykonawca usuwa sukcesywnie usterki wykazane podczas odbioru robót zarówno na drodze S7 i węzłach, jak i drogach serwisowych.
 • Likwidacja oznakowania tymczasowego przy wprowadzaniu oznakowania docelowego wraz z likwidacją wyjazdów z placu budowy.
 • Wykonawca usuwa oznakowania wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem.
 • Wykonawca wykonał remont nawierzchni i poboczy drogi DK7.
 • Wykonano projektowane w związku z remontem oznakowanie pionowe i poziome drogi DK7.

Roboty mostowe

W miesiącu wrześniu na obiekcie mostowym wykonywano n/w  roboty.

 Most w msc. Powierz:

 • zakończono prace antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu,
 • wykonano nawierzchnię z asfaltu lanego, wykonano przeciwspadki z asfaltu lanego wzdłuż krawężników,
 • wykonano dylatację bitumiczną,
 • zakończono oczyszczanie istniejącego obrukowania stożków przyobiektowych,
 • zamontowano nowe barieroporęczy ochronne na płycie pomostu,
 • wykonano nawierzchnię z żywic na kapach chodnikowych,
 • zamontowano nowy kolektor odwadniający,
 • zamontowano nowe balustrady na schodach skarpowych,
 • wykonano wycinkę drzewa na skarpie przyobiektowej,
 • udostępniono obiekt dla ruchu pojazdów.

Roboty branżowe

Oznakowanie poziome i pionowe :

 • oznakowanie pionowe w ramach remontu DK-7 (z wyłączeniem tablic typu E),
 • oznakowanie poziome w ramach remontu DK-7.

Zieleń drogowa

W zakresie zieleni drogowej i nasadzeń Wykonawca zrealizował we wrześniu następujące roboty:

 • pielęgnacja i korowanie,
 • montaż osłonek na drzewach poza ogrodzeniem,
 • dobijanie palików, montaż oznaczenia gatunków drzew.

 Kronika Budowy wrzesień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych Trasa Główna S7, Drogi serwisowe i Remont DK7 wrzesień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych wrzesień 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym wrzesień 2017r.