Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-08

2017-08

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

W okresie sprawozdawczym wykonano następujące asortymenty robót:

 • profilowanie rowów drogowych,
 • rozpoczęto zabudowę krawężników kamiennych zatoki autobusowej przy DS-23,
 • usuwanie wad i usterek,
 • remont DK7 – frezowanie.

Na drogach bocznych i serwisowych w sierpniu 2017 r. prowadzono roboty poprawkowe.

Ponadto wykonywano prace utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i  technologicznych w zakresie:

 • utrzymanie wprowadzonych organizacji ruchu,
 • zabezpieczenie i utrzymanie placu budowy,
 • odwodnienie,
 • utrzymanie istniejących dróg publicznych.

BRD

 • Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 • Usuwanie usterek wykazanych podczas odbioru robót zarówno na drodze S7, węzłach i drogach serwisowych.
 • Kontynuacja montażu oznakowania na drogach serwisowych.
 • Likwidacja oznakowania tymczasowego przy wprowadzaniu oznakowania docelowego wraz z likwidacją wyjazdów z budów.
 • Kontynuacja utrzymania oznakowania części wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania części wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7.
 • Rozpoczęcie remontu drogi DK7 – frezowanie istniejącej nawierzchni.
 • Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu związanej z remontem DK-7 (wahadłowa sterowana sygnalizacją świetlną i ręczne sterowanie ruchem).

 

Roboty mostowe

W miesiącu sierpniu na obiekcie mostowym wykonywano n/w  roboty.

 Most w msc. Powierz:

 • izolacja natryskowa MMA na płycie pomostu w pasie jezdni,
 • demontaż barier ochronnych,
 • montaż nowych krawężników kamiennych,
 • kontynuowano prace antykorozyjne powierzchni betonowych,
 • wykonano reprofilację powierzchni betonowej w miejscu podparcia dylatacji (prace dodatkowe).

 

Roboty branżowe

Kanał technologiczny

 • roboty poprawkowe i porządkowe – zakończono.

Zieleń drogowa

W zakresie zieleni drogowej i nasadzeń Wykonawca zrealizował w sierpniu następujące roboty:

 • pielęgnacja i korowanie,
 • montaż osłonek na drzewach poza ogrodzeniem,
 • dobijanie palików, montaż oznaczenia gatunków drzew.

 

 Kronika budowy sierpień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót drogowych Trasa Główna S7, Drogi serwisowe i Remont DK7 sierpień 2017r.

 Graficzna prezentacja postępu robót mostowych sierpień 2017r.

 Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym sierpień 2017r.