Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

2017-02

2017-02

Postęp prac projektowych i Robót Wykonawcy

Roboty drogowe

Na trasie głównej S7 i drogach bocznych, serwisowych w lutym 2017r. nie prowadzono robót zasadniczych z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. Prowadzono jedynie roboty utrzymaniowe na DK7, drogach powiatowych, serwisowych i  technologicznych w zakresie:

 • Zabezpieczenia i utrzymania placu budowy.
 • Odwodnienia,
 • Utrzymania istniejących dróg publicznych.

BRD

 1. Wykonawca prowadzi utrzymanie istniejącego oznakowania drogi DK7 oraz bieżącego utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy drogi.
 2. Kontynuacja montażu drogowych barier ochronnych w ciągu budowanej S7.
 3. Prowadzone jest utrzymanie oznakowania wprowadzonych wcześniej organizacji ruchu związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem oznakowania wyjazdów z budów zgodnie z klauzulami zatwierdzeń organów zarządzających ruchem na drodze krajowej nr 7 i drogach powiatowych w obrębie placu budowy S7.
 4. W dniu 16.02. wprowadzono kolejne zmiany w oznakowaniu czasowej organizacji ruchu w związku z prowadzeniem budowy S7 na objeździe obiektu P.E-1.1 - dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome spowalniające ruch (zgodnie z klauzulą zatwierdzenia nr 49 z 14.02.2017r).

 

Roboty mostowe

W miesiącu lutym na obiektach mostowych wykonywano n/w  roboty.

Postęp robót na poszczególnych obiektach:

WD-9 Robót nie wykonywano.

WD-10 Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-11 Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-12 Robót nie wykonywano.

MD-2 Robót nie wykonywano.

WD-13 Robót nie wykonywano.

PE-1.1 Robót nie wykonywano.

PE 1.2

 • Zasypki inżynieryjne obiektu.
 • Uszczelnianie styków pomiędzy prefabrykatami ścian i łuków.
 • Wykonanie podkładu betonowego pod dren odwadniający zasypki- 11 m3 (B15).

WD-14 Obiekt w trakcie użytkowania.

WD-15 Robót nie wykonywano.

 

Roboty branżowe

Branża elektroenergetyczna

 • Montaż opraw oświetleniowych – 31 szt. - Węzeł Napierki.

Kanalizacja deszczowa

 • Montaż krat na studniach z osadnikiem.

Ogrodzenia drogi z siatki stalowej

 • zabudowa słupków ogrodzenia na odcinkach:

 • PE-1.1 – WD-15 (str. L i P),

 • roboty przygotowawcze do montażu siatki ogrodzeniowej.

Oznakowanie poziome i pionowe

 • Montaż konstrukcji kratowej bramownic– 4 szt.

Ekrany przeciwolśnieniowe:

 • Wykopy pod stopy fundamentowe osłon przeciwolśnieniowych – PE1.1.

Bariery ochronne:

 • Wykonano 2408 m.b.

 

 Kronika Budowy luty 2017r.

  Graficzna prezentacja postępu robót drogowych luty 2017r.

  Graficzna prezentacja postępu robót mostowych luty 2017r.

  Zaawansowanie finansowe w ujęciu procentowym luty 2017r.