Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

MD-2

MOST DROGOWY MD-2

Most drogowy MD-2 budowany w 40+913,40 kilometrze Zadania 2 usytuowany jest nad strugą Powierż w ciągu drogi ekspresowej Nidzica – Napierki. Istniejąca droga krajowa nr 7 przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu podmiejskim i miejskim. Ze wzglądu na budowę drogi ekspresowej zaistniała potrzeba wybudowania nowego mostu drogowego w ciągu w/w drogi.

Wybrane dane:

  • Długość obiektu: 22,475 m,
  • Ilość przęseł: 1,
  • Szerokość jezdni prawej: 15,00m,
  • Szerokość jezdni lewej: 15,00m,
  • Kąt skrzyżowania S7 ze strugą Powierż: 66,6o.

Do posadowienia obiektu przyjęto pale prefabrykowane pogrążane przez wbijanie o długościach 10m i 13m.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Skrzydła obiektu zostały zakotwione w ścianach i częściowo w ławie ustawiono równolegle do osi drogi. Na pionowych płaszczyznach ścian od strony nasypu wystawiono wsporniki o szerokości 0.35m na oparcie płyt przejściowych. Na przedłużeniu ścian ramy zaprojektowano skrzydła w formie niezależnych od konstrukcji murów oporowych posadowionych bezpośrednio. Koronę murów dopasowano do pochylenia skarp nasypu.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa zmiennej grubości utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statycznym konstrukcja całego mostu tj. płyta fundamentowa, ściany i płyta pomostu stanowi ramę. W obiekcie wyróżniono dwie konstrukcje ustroju nośnego oparte na wspólnej ławie fundamentowej. Korpusy ustroju nośnego zdylatowano w osi trasy głównej S7.

Bariery ochronne i balustrady zostały umieszczone na obiekcie przy pasie rozdziału oraz za podporami skrajnymi . Na obiekcie przewidziano również umieszczenie ekranów ochronnych.


Galeria zdjęć mostu MD-2: