Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 2 Odcinek od węzła Nidzica Południe (bez węzła) do msc. Napierki

WD-13

Obiekt drogowy WD-13

Obiekt drogowy WD-13 budowany jest w kilometrze 41+044,14 w ciągu nowopowstającej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki. Pod wiaduktem przechodzić będzie droga serwisowa DS17 i stanowić będzie wiadukt dojazdowy do pól rolnych i lasu.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość: 43,9 m ,
 • Szerokość całkowita: 17,10 m ,
 • Szerokość jezdni pod obiektem: 5 m,
 • Szerokość chodnika: 1,5 m,
 • Kąt skrzyżowania S7 z drogą powiatową: 79o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Podpory. Podpory zaprojektowano jako podpory monolityczne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statycznym konstrukcja całego wiaduktu tj. płyta fundamentowa, korpusy i płyta pomostu stanowi ramę.

Na obiekcie i skrzydłach podpór zaprojektowano bariery mostowe zabezpieczające.

Pod obiektem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowej.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,           
 • ława fudamentowa,
 • ściany ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Na chwilę obecną na obiekcie prowadzone są prace wykończeniowe.


Zdjęcia obiektu WD-13: